PIVOT

Making your digital life safer!

Toreon innoveert en investeert in Cybersecurity Awareness trainingen die jouw digitaal leven veiliger maken!

ONZE WAAROM

Toreon gelooft dat iedereen recht heeft op digitale veiligheid. Als coach in digital security geloven we dat we bedrijven en mensen vanuit onze onafhankelijke rol aantoonbaar en voelbaar veiliger kunnen doen voelen in de digitale wereld van vandaag en morgen. Wij geloven dat mensen een zeer belangrijke schakel zijn in het bereiken van een veilig digitaal professioneel en privé leven. Niet alleen maken zij beslissingen over technologie maar ook over hun handelingen in deze digitale wereld. Wij willen hieraan bijdragen door te coachen, inzicht te geven en de gewoontes aan te leren die het verschil maken tegen de continue evoluerende digitale dreigingen én dit om de digitale wereld van morgen veiliger te maken en verliezen als gevolg van cybercriminaliteit te vermijden.

WAT

Het Privacy & InformatieVeiligheid OpleidingsTraject (PIVOT) zal het High Impact Awareness & Learning (HIAL) Framework ontwikkelen dat wetenschappelijk onderbouwd is en gericht is op het aantoonbaar en doeltreffend verhogen van de cybersecurity maturiteit van zowel individuen als bedrijven.

HOE

Dit Framework focust op de missie van Toreon “Cybersecurity maturiteit aantoonbaar en doeltreffend verhogen” en zal vorm krijgen dankzij het PIVOT- project dat de volgende componenten zal ontwikkelen:

  • Meetsysteem om de maturiteit te meten;
  • Awareness trainingen op maat om de cybersecuritymaturiteit van het individu aantoonbaar te verhogen;
  • Programma “Leerprogramma op maat van het individu en in functie van het leerprofiel, de maturiteit en de context”.

ALS ANTWOORD OP PROBLEMEN VANDAAG

Het High Impact Awareness & Learning Framework zal ook een antwoord bieden op de typische problemen die vastgesteld werden bij de bestaande awareness trajecten:

  • Awareness trainingen zijn zelden afgestemd op de maturiteit van het individu en professionele context waardoor het rendement daalt;
  • Awareness trainingen focussen niet op aantoonbare gedragsveranderingen;
  • Niet alle ondernemingen hebben voldoende financiële middelen om te investeren in basis awareness trainingen om hun onderneming digitaal veiliger te maken.

GESTEUND DOOR

PIVOT is een kernproject waarbij Toreon haar uitgebreide expertise in cybersecurity en awareness combineert met het pedagogisch HILL framework[1] met ondersteuning van de KULeuven [2] en ESF. Dankzij deze steun is Toreon ook in de mogelijkheid om alle KMO’s toegang te geven tot cybersecurity trainingen, door deze gratis ter beschikking stelt aan iedere onderneming die haar cybersecurity maturiteit wenst te verhogen.

HET EINDRESULTAAT

In de vorm van een whitepaper, presentaties en tutorials beschrijven we waarom cyberbewustzijn essentieel is om cyberbeveiliging te verbeteren, hoofdzakelijk in KMO’s. Hoe hoger het cyberveiligheidsbewustzijn van het personeel, hoe beter zij het verband zullen begrijpen tussen hun handelingen en de daarmee samenhangende cyberbedreigingen. Een groter bewustzijn van cyberbeveiligingsproblemen stelt het personeel in staat om zowel zichzelf als de organisatie intuïtief te beschermen tegen inbreuken op de beveiliging. Bewustzijnstrainingsprogramma’s zijn gericht op veranderingen in kennis en houding, waardoor meer risicomijdend gedrag kan worden afgedwongen. Al deze elementen zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van onze experten in combinatie met resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

[1] Dochy, F; Segers, M; 2018. Creating Impact Through Future Learning: The High Impact Learning that Lasts (HILL) Model.

[2] Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Arbeids- & Organisatiepsychologie & Opleidingskunde

Schermopname (375)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart