Toreon diensten met de KMO portefeuille

Als uw KMO gevestigd is in Vlaanderen, dan kan u mogelijk gebruik maken van de KMO portefeuille voor ondersteuning bij aankoop van strategisch advies en opleidingen bij Toreon.

Voor meer info over de mogelijkheden hiervan gebruik te maken, zie:

http://www.vlaio.be/maatregel/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies

http://www.kmo-portefeuille.be/

Belangrijke nota: Om een aanvraag te kunnen doen, moet u de aanlogprocedure doorlopen hebben en zowel uzelf als uw KMO aangemeld hebben.

Welke diensten zijn subsidieerbaar?

Volgende diensten zijn subsidieerbaar:

  • opleidingen
  • alle diensten die door Toreon als ‘analyse’ and ‘advise’ omschreven worden: security assessments, penetration tests, maturity assessment, cybersecurity readiness, cybersecurity planning.

Wat is niet subsidieerbaar?

  • alle diensten die onder de ‘activatie’ vallen, dus interne activatie en projectwerking bij clienten: het schrijven van policies, project management, configuratie van systemen, etc.

Welk bedrag is subsidiëerbaar ?
Het bedrag dat u kan inbrengen omvat de volledige kostprijs, exclusief btw. De KMO portefeuille zal aangeven voor welk percentage er gesubsidieerd wordt.

De prijzen van georganiseerde opleidingen staan vermeld op onze website. Voor andere kan u een prijs vragen op info@toreon.com.

Voor strategisch advies krijgt u altijd een offerte.

Stap 1: Registratie van uw KMO (eenmalig)

1. Registreer uw KMO online (enkel bij een eerste aanvraag) via www.kmo-portefeuille.be met je elektronischeidentiteitskaart (e-ID) of via je federaal token.
2. Vul de gegevens van uw KMO in.
3. Na de registratie krijgt u een activerings-URL opgestuurd per post.
4. Tik de activerings-URL op het internet in en login met uw e-ID of federaal token.

U bent nu gelinkt aan een KMO.

Stap 2: Aanvraag subsidie

1. Vraag online via http://www.kmo-portefeuille.be de subsidie aan, klik op ‘nieuw project’ en vul het erkenningsnummer van Toreon BV in: DV.A219933.

Tips:
Vraag de subsidie zo snel mogelijk aan en uiterlijk binnen de 14 dagen na de start van de opleiding of adviesverlening. Aanvragen die niet tijdig gebeuren komen niet in aanmerking voor subsidie. U heeft geen factuur nodig om de aanvraag in te dienen. Enkel het
erkeningsnummer van Toreon BV en de cursusprijs of prijs van de consulting excl. BTW (volgens de offerte). BTW blijft rechtstreeks te betalen aan Toreon BV .

2. U ontvangt een mail van Toreon BV die de aanvraag heeft bevestigd.
3. U stort uw aandeel in de portefeuille, de Vlaamse overheid stort het overige aandeel bij in deze digitale portefeuille.
Tip: stort snel uw eigen aandeel, u heeft 30 dagen de tijd.
4. U ontvangt een bevestigingsmail van KMO-portefeuille i.v.m. uw storting in de portefeuille van uw KMO.

De subsidie is nu aanvaard.

Stap 3: Betaling

Van zodra u de factuur ontvangen hebt, kan u de betaling doen vanuit de KMO-portefeuille. Voor een opleiding verwachten we betaling op voorhand.
Strategisch advies is te betalen na de levering.

1. U logt in op de KMO Portefeuille
2. U geeft het bedrag excl. BTW in, de referentie zoals vermeld op de factuur en geeft aan de KMO portefeuille de goedkeuring om de storting te doen.
3. Het BTW bedrag betaalt u apart aan ons met dezelfde referentie, zoals vermeld op de factuur.

Als het gaat om een opleiding, bent u nu formeel ingeschreven.