Voor een gezond en toekomstgericht HR beleid

Het ESF verleent subsidies aan Toreon voor het transformeren van het HR beleid. Een gezond beleid leidt to gezonde medewerkers.

We hebben 2 belangrijke doelen gesteld die we in ons dossier uitgewerkt hebben en die aanvaard werden door ESF.

Doelstelling 1:Medewerkers maken deel uit van multidisciplinaire teams die verantwoordelijkheid opnemen, autonoom zijn en betekenisvolle impact hebben op de organisatie.

Doelstelling 2: Medewerkers identificeren zich met de waarden van de organisatie, voelen zich erkend en gewaardeerd door het leiderschap en tonen engagement om aan de ambitie bij te dragen

1. Multidisciplinaire teams

Medewerkers maken deel uit van multidisciplinaire teams die verantwoordelijkheid opnemen, autonoom zijn en betekenisvolle impact hebben op de organisatie.

Voor deze doelstelling hebben we meer specifiek de volgende acties gepland:

 1. Uitwerken van een onthaalbeleid, ontwerpen van onthaalmap, on-boarding proces uitwerken
 2. Strategisch aanwervingsbeleid ontwikkelen, procedures voor vacatures en selectie, integreren van competentiebeleid in recruterings- en selectieproces. Integratie van Toreon waardenprofiel in het aanwervingsbeleid
 3. Ontwikkelen strategisch competentiebeleid, uitwerken competentieprofielen en skill niveaus. Integratie van de bedrijfswaarden in de competentieprofielen
 4. Ontwikkelen strategisch opleidingsbeleid. Uitwerken van een proces voor het aanvragen, volgen en evalueren van -zowel interne als externe- opleidingen. Integratie met competentiesysteem en persoonlijke ontwikkeling (PDP)
 5. Uitwerken van een procedure en systeem voor kennisdeling en kennisborging in de organisatie
 6. Beleid en procedure ontwikkelen voor permanente feedback en opvolging van medewerkers. integratie met competentie- en loopbaanbeleid en waardenprofiel
 7. Uitwerken loopbaanbeleid en loopbaanpaden (groeikansen)

2. beleid rond waarden

Medewerkers identificeren zich met de waarden van de organisatie, voelen zich erkend en gewaardeerd door het leiderschap en tonen engagement om aan de ambitie bij te dragen.

 1. Ontwikkelen van visie voor leiderschap@Toreon, uitwerken van een beleid voor coachend leiderschap voor management. Uitwerken van een proces voor vlotte en transparante interne communicatie, met indicatoren en verantwoordelijkheden voor management (wie communiceert wat wanneer). Integratie van de waarden en resultaten cultuurbevraging in coachend leiderschap
 2. Uitwerken van (eerstelijns) leidinggevende rollen en competentieprofielen, koppeling aan het competentie- en loopbaanbeleid
 3. Ontwikkeling van een beloningsbeleid (reward), systeem voor waardering en erkenning. Koppeling aan de feedbackcyclus
 4. Uitwerken van proces voor uitstroom (exitgesprekken) en terugkoppeling naar HR beleid