Ransomware is één van de belangrijkste Cybersecurity bedreigingen waar u zich als onderneming tegen moet wapenen. Maar wat is Ransomware juist? Welke schade richt het aan? En ‘last but not least’ hoe kan u zich wapenen tegen ransomware?

In deze eerste blog, uit een reeks van 3 ransomware georiënteerde blogs, focussen we op wat ransomware juist is en de schade die het kan aanrichten.

Wat is ransomware?

Ransomware is een vorm van kwaadaardige software die u de toegang tot uw eigen gegevens kan verhinderen tot er een som losgeld wordt betaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van encryptie technologie om uw lokale bestanden, netwerk bestanden of cloud bestanden te versleutelen. De hackers houden de cryptografische sleutel bij zodat u deze versleuteling zelf niet ongedaan kan maken totdat u het losgeld betaald. Na infectie wordt er een pop-up getoond die aanbiedt om de encryptie ongedaan te maken tegen betaling. Vaak verwacht men deze betaling in Bitcoins of andere cryptocurrency waardoor het zo goed als onmogelijk is om de daders te identificeren. Volgt er geen betaling binnen de vooropgestelde deadline, dan wordt de key verwijderd en kunnen de versleutelde bestanden niet meer hersteld worden. De cryptoware kan gemakkelijk verwijderd worden, maar de encryptie op de bestanden niet.

Welke schade richt het aan?

De impact van ransomware is duaal. Enerzijds is er de financiële kost die gedragen wordt indien u overgaat tot het betalen van het losgeld. Anderzijds is er de negatieve impact op de continuïteit van uw onderneming en uw reputatie indien bepaalde of al uw bestanden niet meer beschikbaar zijn.

Er zijn geen formele cijfers over de impact van ransomware, aangezien bedrijven die het slachtoffer worden dit vaak ook niet publiek bekend maken. Beschikbare cijfers variëren van enkele duizenden tot meerdere miljoenen euro’s.

Hierbij houden de hackers tot op zekere hoogte rekening met de financiële draagkracht van uw onderneming. Ze willen immers dat u overgaat tot de betaling van het losgeld. U kan dus verwachten dat ransomware hackers uit zijn op enkele procenten van uw omzet.

Bescherm uw onderneming tegen ransomware