Het gaat erg hard met de digitalisering binnen de zorgsector. De ontwikkeling van elektronische patiëntendossiers, sensor en tracking technologie voor de opvolging van zorgbehoevenden, automatisering van processen en communicatie, en de toenemende ondersteuning van big data analyse voor diagnoses zijn enkele van de vele voorbeelden van het stijgende belang van ICT binnen deze sector. Deze trend is ook duidelijk zichtbaar als we kijken naar het start/scale-up landschap in Vlaanderen, waarbinnen de Health Tech de onbetwiste marktleider is in België.

De toenemende digitalisering in combinatie met een strenger wettelijk kader (NIS, GDPR) plaatst de zorgsector voor heel wat Cybersecurity uitdagingen. Zo moet elke speler binnen dit ecosysteem op zijn manier instaan voor security, van secure development door de digitale start/scale-ups tot het beveiligen van geïntegreerde systemen binnen de grote zorgentiteiten.

Toreon nam een duik in de beschikbare literatuur en identificeerde de top risico’s.