, , ,

Het belang van informatiebeveiliging voor KMO’s

Dit is de eerste blog van een reeks blogs met als focus ‘informatiebeveiliging bij KMO’s’. In deze blogs leggen we stapsgewijs uit hoe KMO’s de beveiliging van hun informatie kunnen optimaliseren. Deze eerste blog kadert alvast het belang van informatiebeveiliging bij KMO’s. In de opvolgblogs gaan we dieper in op de aanpak.


Het is vandaag ook voor KMO’s ondenkbaar dat ze zonder informatietechnologie en toegang tot het internet kunnen functioneren, laat staan concurrentieel kunnen blijven met de grotere ondernemingen en multinationals die stevig inzetten op digitale innovatie in een wereld waarin producten en diensten sneller en continu beschikbaar moeten zijn via de digitale snelweg.

Er zijn tal van voordelen, maar ook risico’s verbonden aan informatietechnologie. Zo kunnen hackers, concurrenten en kwaadwillige medewerkers uw bedrijfsvoering op tal van manieren schade toe brengen.
Zo kan men:
• uw informatie stelen waardoor u een concurrentieel voordeel verliest.
• uw informatie ook lekken waardoor uw reputatie een deuk krijgt en u mogelijks ook onderzocht zal worden door een toezichthouder (bv. gegevensbeschermingsautoriteit) met boetes als gevolg.
• uw gegevens versleutelen (ransomware).
• uw website/systemen doen uitvallen waardoor de bedrijfscontinuïteit in gedrang komt.

De waarschijnlijkheid, het effect en de zichtbaarheid van informatiebeveiligingsincidenten zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen. Bovendien lopen KMO’s een hoger risico aangezien ze over minder IT budget, personeel en expertise beschikken dan grotere ondernemingen.
Het belang van de juiste expertise neemt bovendien voortdurend toe omwille van de toenemende complexiteit van het IT en informatiebeveiliging landschap.
Cybercriminelen beseffen maar al te goed dat kleinere ondernemingen sterk afhankelijk zijn van hun informatie (middelen) en minder goed beveiligd zijn en focussen hun aandacht dan ook vaak op deze gemakkelijke prooien. Dit werd onder meer bevestigd door een onderzoek van Symantec waaruit bleek dat 60% van de cyberaanvallen gericht waren op KMO’s.
Hier tegenover staat (onterecht) dat KMO’s zichzelf als onaantrekkelijke doelwitten zien voor cyberaanvallen en de kans om ooit slachtoffer te zijn als (heel) laag inschatten. Hierdoor blijven KMO’s structureel te weinig investeren in informatieveiligheid.
Vaak begint men pas te investeren nadat men slachtoffer is geweest van een cyberincident. Zoals vaak geldt ook hier dat voorkomen beter is dan genezen en dat men met een aantal gerichte ingrepen de waarschijnlijkheid en impact van incidenten sterk kan beperken.

In de volgende blogpost gaan we dieper in op hoe KMO’s hun risico’s optimaal kunnen beperken, terwijl we rekening houden met de beperktere middelen die KMO’s ter beschikking hebben.

Contacteer je ons liever meteen voor advies op maat van jouw onderneming? Leer ons kennen en stuur een vrijblijvend mailtje.